Điều khoản sử dụng | MINISTOP
Trang chủ / Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Lời nói đầu


Xin chào đến với website của công ty TNHH MINISTOP Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty"). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những nội dung dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng") một cách cẩn thận. Công ty có thể thay đổi nội dung Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.


1. Quyền điều hành

Công ty có quyền thay đổi, bổ sung, chấm dứt, hoặc hủy bỏ nội dung các dịch vụ của trang web này mà không cần thông báo trước.


2. Môi trường hệ thống khuyên dùng

Để sử dụng website tốt nhất, chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng các thiết bị đáp ứng được các điều kiện trong "Môi trường hệ thống khuyên dùng", và thiết bị có khả năng kết nối internet. Nếu sử dụng trong môi trường khác, có thể xảy ra hiện tượng một vài chức năng không sử dụng được, màn hình hiển thị không bình thường, hoặc không thao tác được.


3. Bản quyền

Những nội dung được đăng trên website này (gồm hình ảnh, logo, biểu đồ, văn bản, hình ảnh minh họa, v.v...), đều thuộc quyền sở hữu của Công ty, các đoàn thể liên quan, người sở hữu bản quyền, hoặc chủ sở hữu nội dung, được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ, và các quy định khác. Ngoại trừ phạm vi cho phép của Luật Sở hữu trí tuệ về việc phục chế, trích dẫn vì mục đích sử dụng cá nhân, thì các hoạt động phục chế, mô phỏng tác phẩm, hay công báo đại chúng mà không được sự cho phép của tác giả đều là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, liên quan đến nội dung thư điện tử mà Công ty đã gửi cho Khách hàng, quyền tác giả sẽ thuộc về Công ty, Khách hàng không được phép tự ý chuyển tiếp và in sao.


4. Thương hiệu

Những nhãn hiệu thương mại, và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng trên trang web này thuộc quyền sở hữu của công ty hoặc người có quyền sở hữu được công ty công nhận sử dụng. Khách hàng không được tự ý sử dụng mà không được sự cho phép.


5. Liên kết với trang web này

Về nguyên tắc, bất kỳ ai cũng có thể tự do liên kết với trang web này. Tuy nhiên, vui lòng tuân thủ nội dung "Liên kết với trang web" được đăng tải riêng.


6. Trang liên kết

Các trang web liên kết với trang web này, hoặc được liên kết từ trang web này (sau đây gọi là "Các trang liên kết"), sẽ được quản lý bởi trách nhiệm của người vận hành trang web đó. Khi khách hàng sử dụng các trang liên kết này, vui lòng tuân thủ theo Điều khoản sử dụng của trang web đó. Công ty không chịu trách nhiệm về các nội dung, hay bất kỳ thiệt hại nào xảy ra bởi sử dụng Các trang liên kết.


7. Chính sách bảo mật

Khi sử dụng website http://ministop.vn/ nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều kiện, điều khoản như mô tả bên dưới. Ngoài ra, sau thời điểm các điều chỉnh trong Chính Sách Bảo Mật này được thực hiện, việc bạn tiếp tục sử dụng website của MINISTOP Việt Nam sẽ được hiểu rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện được thay đổi.
- Thu thập thông tin cá nhân: Thông qua việc cung cấp các thông tin đến trang website http://ministop.vn/ trong mục "Liên hệ", bạn đã đồng ý với các mục đích sử dụng thông tin của chúng tôi
- Sử dụng thông tin cá nhân của bạn: Do hạn chế về mặt kỹ thuật, MINISTOP Việt Nam không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp bất khả kháng