Set Gunkan Sushi | Sushi | MINISTOP
item image

Set Gunkan Sushi

  • Giá tiền: 30,000 VND
  • Khu vực bán: all
  • Danh mục: Sushi

Sushi có lẽ là môt trong những món ăn của Nhật Bản nổi tiếng nhất trên thế giới.

Khoảng 70 năm trước, người ta nghĩ ra cuộn cơm trộn giấm trong lá rong biển, rồi cho phủ trứng cá hồi, cầu gai… lên trên. Vì hình dạng giống một chiếc hạm, tiếng Nhật gọi là "Gunkan" nên được gọi là Sushi Gunkan

Sản phẩm liên quan