Bấn loạn với Temaki Onigiri thịt heo sốt nước tương vị ấn tượng | Chiến dịch・Khuyến mãi | MINISTOP
Trang chủ / Khuyến mãi và sự kiện / Bấn loạn với Temaki Onigiri thịt heo sốt nước tương vị ấn tượng

Chi tiết khuyến mãi

Bấn loạn với Temaki Onigiri thịt heo sốt nước tương vị ấn tượng

03-06-2020

Rong biển dai giòn bao bọc nắm cơm mềm dẻo thơm lừng hương gạo mới, nằm ẩn bên trong là phần nhân thịt heo sốt nước tương đậm đà chuẩn vị, mặn ngọt cân bằng..

• Thời gian: 03-06-2020 đến 31-07-2020

Về trang trước