MINISTOP - Nhượng quyền thương hiệu | Chiến dịch・Khuyến mãi | MINISTOP
Trang chủ / Khuyến mãi và sự kiện / MINISTOP - Nhượng quyền thương hiệu

Chi tiết khuyến mãi

MINISTOP - Nhượng quyền thương hiệu

16-09-2020

"MINISTOP cùng bạn hướng đến sự thành công với những gói Nhượng quyền phù hợp với nhu cầu của bạn!"


Banner-web-PPMM


23

4

6
7
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hoàng Hà (Ms.)
Email: hatth@ministop.vn

Bích Ngọc (Ms.)
ngocntb@ministop.vn
Di động: 086-528-7193 ; Phone: 028-3510-6870 (số nội bộ 108).

• Thời gian: 01-01-2020 đến 31-12-2021

Về trang trước