MINISTOP - Nhượng quyền thương hiệu | Chiến dịch・Khuyến mãi | MINISTOP
Trang chủ / Khuyến mãi và sự kiện / MINISTOP - Nhượng quyền thương hiệu

Chi tiết khuyến mãi

MINISTOP - Nhượng quyền thương hiệu

27-05-2020

"MINISTOP cùng bạn hướng đến sự thành công với những gói Nhượng quyền phù hợp nhu cầu của bạn!"


Banner-web-PPMM


23

4

6
7
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hoàng Hà (Ms.)
Di động: 086-528-7193
Email: hatth@ministop.vn

Vân Anh (Ms.)
Phone: 028-3510-6870 (số nội bộ 145)
Email: anhptv@ministop.vn.

• Thời gian: 03-01-2020 đến 31-03-2020

Về trang trước